สพม.3 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 – 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จากนั้นได้ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ในไตรมาสที่ 2 การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เป็นต้น