สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าสร้างความเข้าใจ การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาแบบพิมพ์ (ปพ.3] ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมี นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ยะลา เขต 3 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายทะเบียนหรือครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด และการจัดประชุมครั้งนี้ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19] ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th