สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นป.1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบให้คณะกรรมการคุมสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นป.1ปีการศึกษา 2561 การสอบที่จะมีขั้นในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เป็นการสอบนักเรียนชั้นป.1 ทุกโรงเรียนในสังกัด ในช่วงเช้าเป็นการประชุมคณะกรรมการอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อและอำเภอแม่วางจำนวน 126 คนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการอำเภอสารภีและอำเภอหางดงจำนวน 142 คน

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ