สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่7/2562 ผ่านระบบทางไกล  VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท ทั้งนี้ สพป.ชัยยนาท ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด ติดตามรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  LTV 15 , OBEC Channel , VDO Conference, เว็ปไซต์ www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline, www.facebook.com/obectvonline