สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีนางมติภา  ชัยชิต ศึกษานิเทศก์และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งหมด 50 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด