สพป.สร.1 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่  5  เมษายน 2565  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  มอบหมาย  นายเปโส  ขบวนดี  รอง ผอ.เขตพื้นที่  พร้อมด้วย  ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับนโยบายจาก สพฐ. นำสู่การขับเคลื่อนต่อไป  ทั้งนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดรับชมการประชุมในครั้งนี้ด้วย