สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นางวรกัญญาพิไล แกระหัน , นายพิเชษฐ์ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference


โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน สมรรถนะผู้เรียน เรื่องการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการแหล่งการเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม และการวัด ประเมินผล สมรรถนะผู้เรียน โดยหลังจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีข้อราชการชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้งานบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป