สพป.น่าน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2  โดย สพป.น่าน เขต 2 จะมีการจัดสอบดังกล่าวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562