ประชุมรับฟังการชี้แจงการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วย 1)โครงพาน้องกลับมาเรียน 2)โครงการโรงเรียนคุณภาพ 3)โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู 4)MOE Safety Center ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Microsoft Tearms ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4