ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.  เป็นประธานพิธีเปิด และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมโครงการฯ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งนี้เพื่อนำผลการระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อมูลรายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล ตามแนวทาว 10 ขั้นตอน ของ สพฐ. ซึ่งสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นผู้จัดการประชุม โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 48 โรง