ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานเปิดป้ายอาคาร 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่  13  มกราคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดป้ายอาคาร 2  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกสำราญ เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน มีจำนวน นักเรียนทั้งหมด  97  คน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 จากสพฐ. เป็นจำนวนเงิน 2,667,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้องเรียน  โดยอาคารเรียนดังกล่าวเป็นห้องประชุมและห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3- 5 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เรียบร้อยแล้ว