สพป.สงขลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนในสังกัดอำเภอเทพา และอำเภอจะนะ  พร้อมรอรับแบบบันทึกคะแนน