สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมจังหวัดสระบุรี “สภากาแฟ”

“มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี @ SCG”
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดสระบุรี (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพ) โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โอกาสนี้ มัคคุเทศก์น้อย SCG นักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ ได้รับโอกาสขึ้นเวทีกล่าวแนะนำช่วงก่อนเข้าสู่พิธีการ และได้รับความร่วมมือจาก นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมผูกผ้าแต่งเวทีและบริเวณจุดต้อนรับให้อย่างสวยงาม โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรียังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี