สพป.สระบุรี เขต ๒ ห่วงใยในสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้ข้าราชการในสังกัด

สพป.สระบุรีเขต ๒ ห่วงใยในสุขภาพ จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้ข้าราชการในสังกัด

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ  ทั้งนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ เล็งเห็นและมีความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่านจึงอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเดินทางไกลในการเข้าตรววจสุขภาพ ซึ่งมีผู้มาเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกันเป็นจำนวนมาก