สพป.พังงา ประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

         วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแนวปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าใจเป็นไปในแนวเดียวกัน โดยเน้นย้ำ “กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” พ.ศ. ๒๕๖๑” ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา