สพม.นครสวรรค์ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมต้อนรับบุคลากรฝึกประสบการณ์จาก สพม.พิจิตร

วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและร่วมต้อนรับบุคลากรฝึกประสบการณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จำนวน 3 คน กลุ่มกฏหมายและคดี และ หน่วยตรวจสอบภายใน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์