สพป.พังงา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล

        วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๔๔ โรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา