สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมวิชาการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมวิชาการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนางานนิเทศ โดยมี ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4