มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน 

    วันที่  20  เมษายน  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 นำโดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.เขตพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในสังกัดมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) ที่ประสบอุบัติเหตุ โดยเงินช่วยเหลือเกิดจากความร่วมมือของ  ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 มี นางมณีรินทร์  ธรรมกฤษดา (ผอ.ร.ร.บ้านอังกัญเสกแอฯ)  เป็นผู้รับมอบ