นร.สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นำโดย นายสาธิต ใจคง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน ชั้น ป.2 – ชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาร่วมใจเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ

เพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติที่สวยงามให้ยั่งยืนสืบไป