สพป.ลพบุรี เขต 1>เข้าร่วมการตรวจความพร้อมและการสาธิตด้านการบรรเทาสาธารณภัยของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.00 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจความพร้อมและการสาธิตด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นเวทีถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายกรัฐมนตรี รับชมการตรวจความพร้อม การแสดงยานยนต์และอากาศยานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลายงใจยุทธ (พื้นที่การตรวจความพร้อม) กองพลรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี  และชมการสาธิตสถานที่ 1 (การกู้ภัยทางน้ำ) ณ สระน้ำหน้ากองพลรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)