ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหล่ายทา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมื่นข้าว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมการทดสอบ     การอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหล่ายทา อำเภอแม่ทา ซึ่งมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 10 คน และได้สอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน หลังจากนั้น เวลา 14.00 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมื่นข้าว เพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน และได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และไปสู่นโยบายการเป็นห้องเรียนคุณภาพ ตลอดจนแนะนำให้นำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ