ผอ.สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพร้าว อ.สรรคบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดพร้าว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ.และตรวจโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของนักเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นายณรงค์ รอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียน การสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน ในการนี้ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนา การศึกษาต่อไป