สพป.ชัยนาท ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ชัยนาท นำโดย  >>> ดร.ลออ วิลัย ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด