สพม.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด

วัน อังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์