เตรียมการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (OBEC Learning Loss Center )

วันที่  26  เมษายน  2565  (เวลา 08.30 – 12.00 น.) นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  มอบหมาย  นายเปโส  ขบวนดี  รอง ผอ.เขตพื้นที่  พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (OBEC Learning Loss Center ) ผ่านโปรแกรม Zoom