ประชุมคณะะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการนครปฐม

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Meet Conference จาก ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1