การแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลนัดพิเศษ “ทีมเสมาสระบุรี พบกับ ทีมอารามบอยเอฟซี” หาทุนสนับสนุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สังกัดสพป.สระบุรี เขต ๒

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลนัดพิเศษเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีทีมฟุตบอลดาราอารามบอยเอฟซี นำทีมโดย ”โก๊ะตี๋ อารามบอย” “น้ำ รพีภัทร” และนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังอีกมากมาย ทำการแข่งขันกับทีม ”เสมาสระบุรี” หรือ ทีม VIP.ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี นำทีมโดย นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การนี้  นายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต ๒ ประธานอำนวยการจัดให้เกียรติร่วมงานและบริจาคเงินการกุศล โดยมี นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ และคณะครูร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากสมาคมคนไทยในฝัน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทต่าง ๆ อาทิเช่น , บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) นำโดย คุณอุบลศรี พรมเวชยานนท์ BSE Assitant Manager, บมจ.ภูมิใจไทยซีเมนต์ นำโดย คุณสุรวุฒิ สุวรรณวงค์ ผู้จัดการฝ่าย CSR ฯลฯ นอกจากนี้ภายในกิจกรรม คุณปรียากร ภูเลาสิงห์ “ครูโรสแอร์”ประธานศูนย์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมปริยากร และคณะชมรมวัฒนธรรมอำเภอแก่งคอย นำศิลปะการแสดงมาสร้างสีสันร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้จัดกิจกรรมประมูลเสื้อเพื่อการกุศล จากนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลนัดพิเศษ ระหว่างทีม ”เสมา สระบุรี กับทีมอารามมบอยเอฟซี” โดยมีแฟนคลับและผู้เข้าร่วมชมและเชียร์กันอย่างสนุกสนาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด