สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต ๑

ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต ๑ นำโดย นางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาดูงานการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดยมี นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ และคณะทำงานบางส่วนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี..