ประชุมกลั่นกรองข้อมูล รายงานผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 1

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.แพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมกลั่นกรองและกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมรายงานผลผ่านระบบ e-(MES) สำหรับรอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565