สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน รวมถึงขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานนำคณะ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  (อาคาร ๑)