สพป.ปัตตานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย
นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการจัดการเรียนการสอบแบบ On-site หรือจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาให้มากที่สุด และรณรงค์ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ระดับ ปวส. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ให้มากที่สุด และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019