สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  พร้อมคณะ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต.๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ conference รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน“ และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ และประชุมทีมบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑