สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับจัดสรร จำนวน ๖ โรงเรียน เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียนต่อไป