สพม.3 ร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/ 2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมอบรม จำนวน 1,000 คน ณ หอประชุมเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA