สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนการแจ้งปฏิทินการปฏิบัติภารกิจจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในรอบสัปดาห์ โดยมีบุคลาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน