สพป.ปัตตานี เขต 3 เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมหารือร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th