สพป.สงขลา เขต 3 รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางวาสนา ขลิกโท ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางรัตนา ซุ้นจ้าย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38 /2561ณ  ห้องประชุม conference  room  สพป.สงขลา เขต 3  โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งส่งสัญญาณการ conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ