ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองหนองคาย ในการเปิดภาคเรียน 1/2565 แบบ On-Site 100%

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองหนองคาย ในการเปิดภาคเรียน 1/2565 On-Site 100% ได้แก่โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา โรงเรียนบ้านหนองหมื่น โรงเรียนบ้านเมืองบางและโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา ทั้งนี้ นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้กำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย “เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ” ของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองโดยให้นักเรียนกลับมาเรียนในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด ในโอกาสนี้ได้พบปะกับทางผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในการนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด