ผอ.สพม.แพร่ ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการ ศธ.

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยนายธนากร  ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้กำกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้1)พาน้องกับมาเรียน 2)โรงเรียนคุณภาพ 3)MOE Safety Center และ 4)การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่             ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ในการนี้ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย