ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๕  ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ณ โรงเรียนวัดพงษาราม โรงเรียนวัดดอนทอง  และโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์