ผอ.สพม.32 ให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ห่างไกลการพนันทุกประเภท

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เปิดเผยว่า ได้ให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้นำหลักธรรม อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ความจริงว่าด้วยทุกข์ คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น เช่น นักเรียนที่สอบตกก็เป็นทุกข์ เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการก็เป็นทุกข์ คนจนก็เป็นทุกข์ เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง

ผอ.สพม. 32 กล่าวอีกว่า ที่สำคัญอย่าเล่นการพนัน ขอให้ตั้งต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท การแบ่งรายได้ เพื่อการใช้จ่ายที่คุ้มค่า ออมเพื่ออนาคต

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ได้บรรจุครูผู้ช่วยที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 37 อัตรา  จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปี 2561 จำนวน 10 สาขาวิชาเอก 17 อัตรา  ประกอบด้วย วิชาเอกเกษตรกรรม  ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์   บรรณารักษ์  ภาษาเกาหลี  ภาษาไทย   ภาษาญี่ปุ่น สาขาละ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 4 อัตรา ภาษาจีน 4 อัตรา และภาษาอังกฤษ 2 อัตรา จากนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2561  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 18 ราย  11 วิชาเอก 10 โรงเรียน ( วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี พลศึกษา ชีววิทยา ศิลปศึกษา และสุขศึกษา สาขาละ 1 อัตรา )