สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชม VDO CONFERENCE “การชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชม VDO CONFERENCE “การชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ในการนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมด้วย