สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 – 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังประชุมทางไกล ชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส., บทบาท สพฐ. กับการเลือกตั้ง ส.ส. คือ 1) ประชุมสร้างการรับรู้ (สพฐ.) 2) รณณงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย (สพฐ.) 3) รายงานผลการรณรงค์การเลือกตั้ง (ศธจ., สป., สพฐ.) 4) สร้างการรับรู้ให้ ผอ.สพท. 4 ภูมิภาค (สป.) จากโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ., ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)