สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ.1 นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 และนางกาญจนา บุญไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี