ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมทีมวิทยาการพี่เลี้ยง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดพัฒนาที่ 2  ร่วมกับทีมวิทยากร จาก 7 จังหวัด ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ ผอ.ใหม่ จากชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 – 27 ก.พ.62 ณ โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก จังหวัดนครนายก