สพป.ปัตตานี เขต 3 รุกพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง On-Site และถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเพิ่มทักษะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 โดยมีนางลภาภัทร ผลสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเข้ารับการอบรม 88 คน นอกจากจะมีการบรรยายในห้องประชุมแล้ว ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Google Meet ให้แก่ผู้สนใจ มีนายตานียาน คลังข้อง และนางสุภาวดี สงคง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th