สพป.ชัยนาท ร่วมรับชม VDO Conference การชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม  VDO Conference การชี้แจงภารกิจของ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท วัดถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย