สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดทำมาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดทำมาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อจัดทำมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อเป็นคู่มือมาตรการสำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ถือปฏิบัติ และเป็นคู่มือสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ได้รับบริการอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น