สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ  วัดตะคองเก่า  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๒    เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์  และรักษาขนบธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน